Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Μεταβλητή ροπή σε ράβδο.

Μία κατακόρυφη ομογενής ράβδος ΟΑ έχει μήκος L=1m και μάζα Μ=4Kg μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της Ο.

Η ράβδος αρχικά ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση. Κάποια στιγμή εφαρμόζουμε στο άκρο της ράβδου Α κάθετη στη ράβδο μεταβλητή δύναμη που η σχέση της είναι F=100-160θ/π (S.I.)  όπου θ η γωνία που διαγράφει η ράβδος σε σχέση με την αρχική  της κατακόρυφη θέση. Η δύναμη καταργείται μόλις η ράβδος έχει διαγράψει γωνία 90ο. Να βρεθούν:
AH μέγιστη κινητική ενέργεια της ράβδου για το χρονική διάστημα που υπήρχε η δύναμη F.
Β)  Θα καταφέρει η ράβδος να κάνει ανακύκλωση;
Γ)  Ποια η μέγιστη κινητική ενέργεια της ράβδου μετά την κατάργηση της δύναμης.
π=3,14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου