Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Μια Συμβολή κυμάτων με διαφορετικές συχνότητες

Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α=0,5m βρίσκονται δύο πηγές κυμάτων, οι οποίες ταλαντώνονται σύμφωνα με τις εξισώσεις
yΒ=0,2ημ200πt και yΓ=0,2ημ204πt (μονάδες S.Ι.).
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α)  Η κορυφή Α ταλαντώνεται με σταθερό πλάτος Α΄=0,4m.
β)  Η συχνότητα ταλάντωσης της κορυφής Α είναι f=101Ηz.
γ)  Σε χρόνο 1s το πλάτος ταλάντωσης της κορυφής Α γίνεται δύο φορές 0,4m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου