Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Διάθλαση και ολική ανάκλαση.

Η γωνία Α του πρίσματος είναι ίση με 30°. 

Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει στο σημείο Δ υπό γωνία θ, με ημθ=2/3. Αν ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την παραπάνω ακτίνα είναι ίσος με 4/3, να χαράξετε την πορεία της ακτίνας, μέχρι την έξοδό της από το πρίσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου