Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Αρχή διατήρησης της στροφορμής σε ένα τετράγωνο

Δύο πουλιά με ίδια μάζα m= 0,05kg το καθένα που μπορούμε να τα θεωρήσουμε σημειακά κάθονται στις δύο άκρες μιας ράβδου ΓΔ. Η ράβδος ΓΔ αποτελεί την κατώτερη οριζόντια  πλευρά κατακόρυφου τετραγώνου ΑΒΓΔ που μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα xx΄ ο οποίος ταυτίζεται με την πλευρά ΑΒ. H κάθε ράβδος του τετραγώνου έχει μάζα Μ=0,3 Kg και μήκος L=0,1m

Ένας ξαφνικός θόρυβος τρομάζει τα πουλιά που φεύγουν ταυτόχρονα από τη ράβδο ΓΔ με  οριζόντια ταχύτητα  υ και κάθετα προς την ράβδο ΓΔ.
Α)   Να βρεθεί η οριζόντια ταχύτητα υ του κάθε πουλιού αν είναι γνωστό ότι το τετράγωνο μόλις και εκτελεί ανακύκλωση γύρω από τον άξονα περιστροφής του.
Β)   Να βρεθεί το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του τετραγώνου.
Γ)   Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος όταν ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής είναι μέγιστος.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου γύρω από το κέντρο μάζας της ότι είναι  Ιcm=1/12ML2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου