Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Κύλιση μικρής σφαίρας πάνω σε μεγάλη

Στο ανώτερο σημείο  και στην εξωτερική επιφάνεια μιας ακλόνητης σφαίρας ακτίνας R=17m  που είναι στερεωμένη στο έδαφος βρίσκεται μικρότερη σφαίρα ακτίνας r=10cm. Κάποια στιγμή η μικρή σφαίρα αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στην μεγάλη σφαίρα. 

Να βρεθεί η γωνιακή μετατόπιση της μικρής σφαίρας μέχρι να φτάσει στο έδαφος.
Δίνονται : Αν  συνφ=10/17 τότε  φ=0,3π rad. Για τη μικρή σφαίρα  Ιcm=2/5 m r2
  θεωρηθεί ότι το R>>r.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου