Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Συμβολή κυμάτων από σύγχρονες πηγές.

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2  απέχουν μεταξύ τους 1m και δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα u=5m/s. Oι δύο πηγές των κυμάτων την χρονική στιγμή  t=0 αρχίζουν να εκτελούν κατακόρυφες ταλαντώσεις με εξισώσεις:
 y1=y2=0,3ημ50πt (S.I.). 
Δύο σημεία Α και Β βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Ο1Ο2 και απέχουν  0,45m  και 0,65m από την πηγή Ο1 αντίστοιχα.
Να βρεθούν :
Α)  Οι εξισώσεις απομάκρυνσης και ταχύτητας ταλάντωσης  σε συνάρτηση με τον χρόνο για τα σημεία Α και Β.
Β) Πόσο απέχουν τα σημεία μεταξύ τους τις χρονικές στιγμές:
i)t1= 0,08s         ii)t2=0,1s       iii)t3=0,2s.
Γ)  Πόσα σημεία στο ευθύγραμμο τμήμα  AB ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος μετά την έναρξη της συμβολής και στα δύο σημεία;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου