Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Θεωρία Ταλαντώσεων

Μπορείτε να δείτε σημειώσεις θεωρίας με πολλά σχόλια-παραδείγματα και ασκήσεις από εδώ.
Αλλά και μια πρόταση πάνω στην αρχική φάση.

1 σχόλιο: