Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

ΑΑΤ και συνάντηση κινητών

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m=1kg ισορροπεί δεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατήριου σταθεράς K=100N/m το άλλο άκρο του οποίο είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή. Το σώμα Σ1 απέχει από το έδαφος d=0,2m. Σημειακό σώμα Σ2 μάζας m=1kg ισορροπεί στο οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=π/5. Κάποια χρονική στιγμή εκτοξεύουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 κατακόρυφα προς τα κάτω και οριζόντια προς τα αριστερά αντίστοιχα. Τα σώματα συναντώνται με μηδενική ταχύτητα και προσκολλώνται ακαριαία. Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας g=10m/s2 . Για τις πράξεις θεωρείστε π2=10.

Να υπολογίσετε:
1.  Την ταχύτητα εκτόξευσης του σώματος Σ1
2.  Την ταχύτητα εκτόξευσης του σώματος Σ2
3.  Την εξίσωση ταλάντωσης του συσσωματώματος θεωρώντας τη θετική φορά κατακόρυφα προς τα κάτω και αρχή του χρόνου τη στιγμή της συγκόλλησης
4.  Ποια θα ήταν η περίοδος της κίνησης του σώματος Σ1 αν το εκτοξεύαμε από τη θέση ισορροπίας του με ταχύτητα  υ0=4m/s . Θεωρείστε την κρούση με το δάπεδο ελαστική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου