Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο
1)  Ένα σώμα μάζας m εκτελεί γ.α.τ. με πλάτος Α και δεμένο σε ελατήριο σταθεράς Κ έχοντας ολική ενέργεια Ε. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης  γίνει  8 Ε  θα πρέπει να :
Α) Να τετραπλασιασθεί την μάζα και να διπλασιασθεί  το Α.
Β) Να διπλασιασθεί το Α και το Κ
Γ) Να τριπλασιασθεί η  m  και το Κ
Δ) Να  μην αλλάξει τίποτα.
Μονάδες 5
2)  Το πηνίο στη διάρκεια δύο περιόδων ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης L-C διαρρέεται από ρεύμα μέγιστης έντασης:
Α) Τρεις φορές
Β) Τέσσερις φορές
Γ) Πέντε φορές
Δ) Δύο φορές                                                                                                                             
Μονάδες 5
3)  Το πλάτος μίας φθίνουσας  μηχανικής ταλάντωσης  μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με την σχέση  A=Aoet. Η αρχική ενέργεια της ταλάντωσης είναι Εο. Ποια χρονική στιγμή η ενέργεια την μηχανικής ταλάντωσης που έχει χαθεί είναι 15Εο/16.
Α)  lη2/Λ
Β)  2 lη2/Λ
Γ)  3 lη2/Λ
Δ)  4 lη2/Λ                                    
Μονάδες 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου