Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Ανακατασκευή.

Σώμα Σ1 μάζας m1, είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ = 1,8 m. Σανίδα Σ2, μάζας m2 = 4,5 kg βρίσκεται ακίνητη σε λείο δάπεδο, στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του Σ1 και πάνω της φέρει σώμα Σ3 μάζας m3 = 0,5 kg αμελητέων διατάσεων. Οι επιφάνειες των Σ2 και Σ3 εμφανίζουν μεταξύ τους τριβή με συντελεστή τριβής μ = 0,2. Ανασηκώνουμε το Σ1 μέχρι την οριζόντια θέση και το αφήνουμε ελεύθερο. Στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το Σ2 (χρονική στιγμή t0 = 0). Η μεταβολή της ορμής του Σ2 εξαιτίας της κρούσης έχει αλγεβρική τιμή Δp2 = +18 kgm/s. Να βρεθούν:
α. η μέγιστη δυναμική ενέργεια που αποκτά το Σ1 μετά την κρούση
β. το ελάχιστο μήκος του Σ2 ώστε το Σ3 να παραμείνει πάνω του όταν σταματήσει η σχετική κίνηση τους
γ. το μέτρο της δύναμης που ασκεί το Σ3 στο Σ2 την χρονική στιγμή t1 = 1,5 s.
δ. το ποσοστό της αρχικής ενέργειας του συστήματος των Σ1, Σ2, Σ3 που χάθηκε κατά την διάρκεια του φαινομένου.
ε. το διάστημα που διανύει η σανίδα επιβραδυνόμενη.
Δίνεται g = 10 m/s2. Οι αντιστάσεις από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες.
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου