Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Δύο διαδοχικές ταλαντώσειςΣώμα μάζας m = 1kg ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m, που το άλλο του άκρο είναι ακλόνητο.
Κάποια στιγμή ασκούμε στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 20 N, μετατοπίζοντάς το κατά Δx = 0,1 m ώστε το ελατήριο να επιμηκύνεται και στην συνέχεια την καταργούμε ακαριαία.
Θεωρώντας ως αρχή του άξονα (xo = 0) την αρχική θέση του σώματος και ως χρονική στιγμή μηδέν (to = 0) τη στιγμή έναρξης της κίνησής του, να προσδιορίσετε τη θέση x του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο t και να την απεικονίσετε γραφικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου