Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Περιοδική κίνηση δίσκου Στο παραπάνω σχήμα ένας δίσκος μάζας Μ = 1 kg και ακτίνας R = 0,2 m ισορροπεί πάνω σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο μήκους d = 2 m. Στο κέντρο του δίσκου έχουμε συνδέσει δύο όμοια οριζόντια 
 ιδανικά ελατήρια φυσικού μήκους ℓ0 = 0,4 m και σταθεράς k = 150 Ν/m που δεν εμποδίζουν την περιστροφή του δίσκου.Tην χρονική στιγμή t = 0 από του μέσο της απόστασης d με κατάλληλο τρόπο δίνουμε οριζόντια αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 = 2 m/s και αρχική γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωο ώστε ο δίσκος να αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Να βρεθούν:
α. H ενέργεια που ξοδέψαμε για να θέσουμε σε κίνηση τον δίσκο.
β. Η περίοδος της περιοδικής κίνησης του δίσκου.
γ. Η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου σε συνάρτηση του χρόνου αν η αρχική γωνιακή ταχύτητα θεωρηθεί θετική.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου