Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος με μάζες αντίστοιχα, m1= 1Kg και m2=4 Kg  αρχικά ισορροπούν. Το Σ1 βρίσκεται πάνω στο Σ2. Το επίπεδο επαφής των δυο σωμάτων είναι οριζόντιο και ο συντελεστής τριβής μεταξύ τους είναι μ=0,5. Το Σ2 βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ακόμη το Σ2 είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=400N/m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή και ενώ το σύστημα των δυο σωμάτων ισορροπεί, δίνουμε αρχική ταχύτητα υ0= m/s στο Σ1, οπότε και αρχίζει να ολισθαίνει πάνω στο Σ2.
α) Πόσο μετακινείται το Σ1 πάνω στο Σ2 μέχρι να σταματήσει;
β) Πόση είναι η κοινή ταχύτητα που αποκτούν τα δύο σώματα;
γ) Πόσο μετακινήθηκε το Σ1 σε σχέση με το  Σ2 μέχρι τη στιγμή αυτή;
δ) Πόση είναι η θερμότητα που μεταφέρεται στο περιβάλλον;
ε) Τι είδους κίνηση θα ακολουθήσει μετά από τη στιγμή αυτή;
Δίνεται g=10m/s2 και π2=10.

Λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου