Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Ηλεκτρική ταλάντωση με αρχική φάση.

Για το κύκλωμα του σχήματος, δίνονται Ε=6V, r=2Ω, R=10Ω, το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=3mΗ και ο πυκνωτής χωρητικότητα C=10μF. Ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο διακόπτης δ2 ανοικτός.

α)  Πόση ενέργεια έχει το μαγνητικό πεδίο του πηνίου και πόση το ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή;
β)  Σε μια στιγμή την οποία θεωρούμε t=0, ανοίγουμε τον διακόπτη δ1 και ταυτόχρονα κλείνουμε τον δ2. Να βρείτε την εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα σε συνάρτηση με το χρόνο και να κάνετε την γραφική της παράσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου