Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ελάχιστη γωνία


Η ομογενής ράβδος μάζας Μ και μήκους L ισορροπεί σε κατακόρυφο μη λείο τοίχο και οριζόντιο μη γωνία φ μεταξύ της σκάλας και του οριζόντιου επιπέδου για την οποία οριακά η σκάλα ισορροπεί και τείνει να ολισθήσει ικανοποιεί την σχέση:
λείο δάπεδο. Ο συντελεστής οριακής τριβής ολίσθησης είναι μ και για τον τοίχο και το δάπεδο. Η ελάχιστη
Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου