Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Μου είσαι αδιάφορη … αλλά όχι για όλα!

Σώμα μάζας m και βάρους w ισορροπεί δεμένο στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο δάπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F προς τα πάνω μέτρου ίσου με το βάρος του σώματος και η οποία δεν καταργείται. Το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α1 με σταθερά επαναφοράς D = k. Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου είναι ίση με Uελ,max1.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αντιστρέφοντας μόνο την κατεύθυνση της δύναμης F, οπότε το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α2. Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου είναι ίση με Uελ,max2.

Α. Ο λόγος A1/A2 είναι ίσος με:
α. 1            β. 2               γ. ½

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Β. Ο λόγος Uελ,max1/ Uελ,max2 είναι ίσος με:
α. 1            β. 1/9               γ. ½
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου