Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Pascal, ισορροπία, εξωτερική και υδροστατική πίεσηΣύμφωνα με την αρχή του Pascal, η εξωτερική πίεση που επιβάλλεται σε ένα ρευστό σε ισορροπία μεταφέρεται ίδια σε κάθε σημείο του. Λέμε επίσης, ότι η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο ρευστό είναι άθροισμα της εξωτερικής πίεσης που του επιβάλλεται και της υδροστατικής πίεσης.
Για παράδειγμα, σε υγρό που βρίσκεται μέσα σε ανοικτό δοχείο, η πίεση σε βάθος h είναι ...


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου