Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΧΑΣΙΜΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΛΙ ΕΠΑΦΗ

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg έχει το ένα άκρο στερεωμένο σε οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 400 N/m και το άλλο άκρο του βρίσκεται σε επαφή με σώμα Σ2 μάζας m2 = 3 kg. Το όλο σύστημα βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συμπιέζουμε κατά Α0 = 0,2 m τα δύο σώματα όπως φαίνεται στο σχήμα και κατόπιν την χρονική στιγμή t0 = 0, αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο. Κάποια στιγμή η επαφή χάνεται και το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Όταν το Σ1 ακινητοποιηθεί στιγμιαία για πρώτη φορά, το Σ2 συγκρούεται πλαστικά με σώμα Σ3, μάζας m3 = 5 kg. Το συσσωμάτωμα των Σ2 – Σ3 κινείται ομόρροπα με την αρχική φορά του Σ3 και συναντά το Σ1 την στιγμή που αυτό βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του για δεύτερη φορά μετά την χρονική στιγμή t0 = 0. Να βρείτε:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου