Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας στις παρακάτω ερωτήσεις.
1.Βλήμα, μάζας m, κινείται με ταχύτητα μέτρου υ0 και συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας Μ που βρίσκεται δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αρχικά το βλήμα βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα και το συσσωμάτωμα ταλαντώνεται με πλάτος Α1. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία εκτοξεύοντας αυτή τη φορά το βλήμα με ταχύτητα μέτρου υ0 που σχηματίζει γωνία φ = 60ο με την οριζόντια διεύθυνση. Το συσσωμάτωμα τώρα ταλαντώνεται με πλάτος Α2. Για τα δύο πλάτη ισχύει:
α. Α1 = 2Α2                 β. Α1 = Α2                   γ. Α2 = 2Α1
Λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου