Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Πότε ολισθαίνει;Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος έχουν μάζες Μ=4Kg και m=1Kg αντίστοιχα. Το Σ1 είναι δεμένο στην άκρη δυο όμοιων ελατηρίων συνολικής σταθεράς Κ=500N/m ενώ το Σ2 ακουμπά πάνω στο Σ1. Αρχικά το σύστημα ισορροπεί. Μετακινούμε τα σώματα ώστε τα ελατήρια να συσπειρωθούν επιπλέον κατά AL=0,1m ενώ ασκούμε στο Σ2 μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=2,5N όπως φαίνεται στο σχήμα.  Στη συνέχεια τη χρονική στιγμή t=0, αφήνουμε το σύστημα  ελεύθερο και αυτό πραγματοποιεί α.α.τ. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των δυο σωμάτων είναι μ=0,5 να βρείτε:
α) Σε ποια θέση αρχίζει η ολίσθηση του Σ2; Ποια χρονική στιγμή γίνεται αυτό για πρώτη φορά;
β) Ποια είναι η συνολική επ2 στη θέση που τα ελατήρια έχουν το φυσικό του μήκος;
ιτάχυνση του Σ
Δίνεται g=10m/s2 .

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου