Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΙΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ;

Στο διπλανό σχήμα τα σώματα m1 = 1 kg και m2 = 4 kg, ισορροπούν πάνω σε ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m. Ένα τρίτο σώμα μάζας m3 = 3 kg, δεμένο σε νήμα μήκους ℓ = 0,8 m, αφήνεται από την οριζόντια θέση όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του που ταυτίζεται με την θέση του σώματος m2 γίνεται ανταλλαγή θέσεων και το σύστημα των m1m3, αρχίζει να ταλαντώνεται.
α. Να βρεθεί η ενέργεια της ταλάντωσης του συστήματος m1m3
β. Ποιο το εύρος τιμών της μάζας m3 και ποιο το μέγιστο πλάτος ώστε να έχουμε απλή αρμονική ταλάντωση
γ. Αν υποθέσουμε ότι για κάθε τιμή της μάζας m3 έχουμε ακινητοποίηση αυτής μετά την κρούση με την μάζα m3 να γίνει η γραφική παράσταση της απώλειας ενέργειας κατά την κρούση σε σχέση με την μάζα m3 για το παραπάνω εύρος τιμών (της μάζας m3).
Δίνεται g = 10 m/s2 και ότι το σώμα m3 στην κατακόρυφη θέση βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το δάπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου