Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

41. Ταλάντωση αποχωρισμός και ανύψωση

Τα σώματα Σ1, Σ2 και Σ3 του σχήματος έχουν μάζες m1=2Kg, m2=1Kg και m3=0,5Kg αντίστοιχα.
Τα Σ1 και Σ2 είναι δεμένα στα άκρα του κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=150N/m. Αρχικά το σύστημα ισορροπεί.
Να βρείτε:
α) Ποια είναι η μέγιστη δύναμη F που μπορούμε να ασκήσουμε ώστε να μην αποχωριστούν τα Σ2 και Σ3 αλλά ούτε και να ανυψωθεί το Σ1 από το έδαφος;
β) Για ποια τιμή της δύναμης F αποκολλάται το Σ1 από το έδαφος;
γ) Αν ρίξουμε κόλλα ανάμεσα στα Σ2 και Σ3, τότε τι τιμή πρέπει να έχει η η δύναμη Fκ που ασκεί η κόλλα στα δυο σώματα, ώστε τη στιγμή που το Σ1 μόλις ανυψώνεται από το έδαφος να  αποχωρίζεται και το σώμα Σ3 από το Σ2;
 Δίνεται g=10m/s2 .

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου