Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Δυο κρούσεις ράβδου με σημειακή μάζα

Λεπτότατη  oμογενής  ράβδος ΑΓ με μήκους  L=3,2(3)1/2/3 m έχει μάζα Μ=9(3)1/2kg και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα Ο που διέρχεται από το κέντρο μάζας της ράβδου .H ράβδος ισορροπεί οριζόντια .
Σημειακό σώμα μάζας m=1Kg χτυπάει κάθετα την οριζόντια ράβδο με ταχύτητα μέτρου υ  σε απόσταση L/4 από το σημείο Ο και ανακλάται  στιγμιαία με νέα ταχύτητα μέτρου υ΄ και πάλι κατακόρυφα με φορά προς τα πάνω. Αν τα δύο σώματα ξανασυγκρουστούν  στο άκρο Α της ράβδου  ενώ το η ράβδος έχει διαγράψει γωνία θ και  ενώ το σημειακό σώμα είναι στιγμιαία ακίνητο να βρεθούν:
A) Το μέτρο της ταχύτητας υ ΄ του σημειακού σώματος μετά την πρώτη κρούση
Β) Το μέτρο της ταχύτητας υ του σημειακού σώματος την στιγμή της πρώτης κρούσης
Γ) Το μέτρο της ταχύτητας του σημειακού σώματος αμέσως μετά την δεύτερη κρούση αν μετά τη δεύτερη κρούση η ράβδος μείνει ακίνητη.
    Icm=1/12 ML2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου