Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Ράβδος σε αδρανειακό σύστημα αναφοράς


Θεωρούμε ένα λεωφορείο το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα V। Μέσα στο λεωφορείο μια ράβδος μάζας m και μήκους ℓ, συγκρατείται ακίνητη (ως προς το λεωφορείο) σε οριζόντια θέση. Η ράβδος μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό (επί του λεωφορείου) οριζόντιο άξονα κάθετο στην ράβδο. Κάποια στιγμή αφήνουμε την ράβδο ελεύθερη να κινηθεί. Να βρεθεί η ενέργεια που ανταλλάσσεται μεταξύ λεωφορείου και ράβδου, από την στιγμή που η ράβδος αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την στιγμή που η ράβδος γίνεται κατακόρυφη।

Δίνονται η μάζα m της ράβδου, το μήκος της ℓ, η ταχύτητα του οχήματος V, η επιτάχυνση της βαρύτητας g και η ροπή αδράνειάς της ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε αυτήν.


Απάντηση σε pdf και σε word

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου