Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Δυο ισορροπίες, η μία με ράβδο


 
Ένα σώμα Σ μάζας m ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, στη θέση (1) του σχήματος. Δένουμε μέσω νήματος, το σώμα Σ στο άκρο ομογενούς ράβδου μάζας Μ=2m, το άλλο άκρο της οποίας στηρίζεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και αφήνουμε το σύστημα να ταλαντωθεί. Εξαιτίας αποσβέσεων, μετά από λίγο το σώμα Σ ηρεμεί ξανά στη θέση (2).
i)  Στη θέση (2) το ελατήριο είναι κατακόρυφο ή όχι; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Αν U1 η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση (1) και U2 η αντίστοιχη στη θέση (2), ισχύει:
α) U2=2U1,   β) U2=3U1,   γ) U2=4U1,   δ) U2=5U1.
iii) Να αποδείξτε ότι η απώλεια της μηχανικής ενέργειας, εξαιτίας των αποσβέσεων, είναι ίση με την αρχική δυναμική ενέργεια του ελατηρίου U1.
ή
  Δυο ισορροπίες, η μία με ράβδο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου