Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Μια στροφική κίνηση ενός δίσκου


Ο οριζόντιος δίσκος αρχίζει να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονατην t=0, που διέρχεται από το
κέντρο του όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του για όλο το χρονικό διάστημα που στράφηκε μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο σχήμα 2.
i) Να χαρακτηρίσετε το είδος της στροφικής κίνησης που εκτελεί ο δίσκος.
ii) Για το χρονικό διάστημα 2<t<3sec να σχεδιαστούν τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου