Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων 2016

Θέμα Γ:   Εργάτης μάζας M=60kg , που δεν μετατοπίζεται από τη θέση του, μέσω σχοινιού αμελητέας μάζας ,που δεν επιμηκύνεται και είναι τυλιγμένο πολλές φορές στην περιφέρεια τροχαλία μάζας m1=4kg και ακτίνας R=0.2m, τραβάει προς τα πάνω σώμα μάζας m=20kg, με σταθερή ταχύτητα u=2m/s.
Δίνoνται g=10m/s2 , Icm,τροχ.=0,5m1R2    και το σχοινί δεν ολισθαίνει σε σχέση με την τροχαλία, η οποία στρέφεται χωρίς τριβές στον άξονά της. 
Να μεταφέρετε το σχήμα στην κόλλα σας . Το σχοινί διέρχεται από το κέντρο μάζας του εργάτη, που βρίσκεται σε ύψος h=1m από το έδαφος. Οι κάθετες αντιδράσεις Ν1 και Ν2 που δέχονται τα πόδια του από το έδαφος,έχουν τα σημεία εφαρμογής τους να απέχουν d=0.8m μεταξύ τους , και η Ν2 διέρχεται από το κέντρο μάζας του εργάτη.      
Η συνέχεια σε Word και σε  pdf.       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου