Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Ανεβάζοντας το επίπεδο αφαίρεσης.


Ένα σώμα μάζας 1kg, ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=30Ν/m. Κάποια  στιγμή (t=0) ασκείται στο σώμα μια κατακόρυφη μεταβλητή δύναμης, της μορφής F=-10s+8 (S.Ι.), όπου s η μετατόπιση από την αρχική θέση ισορροπίας του σώματος.
i)  Να αποδείξτε ότι το σώμα θα εκτελέσει ΑΑΤ, υπολογίζοντας το πλάτος και την ενέργεια ταλάντωσης.
ii) Τη χρονική στιγμή t1=16/3 s η δύναμη F παύει να ασκείται. Να βρείτε το πλάτος και την ενέργεια της νέας ταλάντωσης του σώματος.
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου