Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Αποστάσεις σε μια ελαστική κρούση.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σφαίρες με ίσες ακτίνες, σε απόσταση d1. Σε μια στιγμή κτυπώντας την Α σφαίρα, της προσδίδουμε μια ταχύτητα υ0, με αποτέλεσμα τη στιγμή t1=1s να συγκρουσθεί κεντρικά και ελαστικά με τη σφαίρα Β.
i) Τη χρονική στιγμή t2=2s, η απόσταση των σφαιρών είναι:
α) d< d1,   β) d= d1,   γ) d > d1.
ii) Αν μέχρι τη στιγμή t2 η Β σφαίρα μετατοπίζεται κατά x2=1,5d1, τότε η σχέση μεταξύ των μαζών των δύο σφαιρών είναι:
α) m1 =1,5 m2,    β) m1 = 2m2,    γ) m1 =3 m2.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου