Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

168. 2 πλάγιες κρούσεις 1 σφαίρας                

Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε τοίχο ύψος Η=0,8m από λείο οριζόντιο δάπεδο, εκτοξεύεται μια μικρή λεία, τελείως ελαστική σφαίρα μάζας m, με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0=4m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α) Αν η κρούση της σφαίρας με το δάπεδο θεωρείται τελείως ελαστική, να βρείτε τη γωνία ανάκλασης της σφαίρας μετά τη πρόσπτωσή της στο δάπεδο.

β) Σε απόσταση d=2,4m από τον πρώτο τοίχο βρίσκεται και δεύτερος τοίχος. Αν η σφαίρα χτυπάει πλάγια και ελαστικά και στο δεύτερο κατακόρυφο τοίχο, να υπολογίσετε τη γωνία ανάκλασης της σφαίρας μετά τη δεύτερη κρούση.

Θεωρείστε ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και για τις πράξεις g=10m/s2.


Συνοπτικήλύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου