Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Μερικοί υπολογισμοί ροπής αδράνειας.

Παρακάτω ας δούμε τέσσερα παραδείγματα υπολογισμού της ροπής αδράνειας στερεών...
Άσκηση 4η:
Ένας ομογενής δίσκος Α ακτίνας R=1m και μάζας Μ=8kg μπορεί να στρέφεται ως προς κατακόρυφο άξονα z που διέρχεται από το κέντρο του Ο, όπως στο σχήμα.
i) Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας  του δίσκου ως προς τον παραπάνω άξονα.
ii) Ένας δεύτερος δίσκος Β του ίδιου πάχους και από το ίδιο υλικό, έχει ακτίνα r=0,5m. Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας του δίσκου Β ως προς κάθετο άξονα y΄ που περνά από το κέντρο του Κ.
iii) Τοποθετούμε το δίσκο Β πάνω στον Α, όπως στο σχήμα και συγκολλώντας τον, δημιουργούμε το στερεό S. Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας του στερεού S, ως προς τον άξονα y.

iv) Από τον αρχικό δίσκο Α, αφαιρούμε....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου