Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

η Κιβωτός του Νώε

Σε μια περιοχή της Μεσοποταμίας βρέθηκε ένα παλαιό κομμάτι Π από ξύλο που περιείχε 25*109 πυρήνες ραδιενεργού 6C14.
Στην ίδια περιοχή ένα φρέσκο κομμάτι Φ από ξύλο, ίσης μάζας με το Π, έχει ενεργότητα
( που οφείλεται στον 6C14 ) ίση με 0,8Bq.
A. Να βρεθούν:
α. η σταθερά διασπάσεως του 6C14
β. η ενεργότητα του κομματιού Π
γ. το πλήθος των πυρήνων 6C14 που υπάρχουν στο κομμάτι Φ
Β. Να ερευνήσετε αν το κομμάτι Π μπορεί να ήταν τμήμα της Κιβωτού του Νώε
Σύντομη Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου