Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Με ποιά ταχύτητα έτρεχε η "Αργώ";

Έστω ότι ένα πλοίο, το “Αθήνα 2004”, απομίμηση του αρχαίου πλοίου “Αργώ”, πραγματοποίησε το έτος 2004 το ταξίδι Βόλος-Κολχίδα, με μέση ταχύτητα 10km/h, σε τόσα ημερονύχτια όσα και το Αργώ όταν πραγματοποίησε την Αργοναυτική εκστρατεία.
Να βρεθεί η μέση ταχύτητα με την οποία πραγματοποίησε το ταξίδι της η “Αργώ”.
Δεχόμαστε ότι η Γη είναι τέλεια ομογενής σφαίρα (η ροπή αδράνειας της οποίας δίνεται από τη σχέση: Ι=λmR2), και ότι με το πέρασμα του χρόνου η ακτίνα της μειώνεται, λόγω ψύξης, και είναι ίση το έτος 2004 με το 0,999 της τότε, ενώ η μάζα της παραμένει σταθερή.


Απάντηση

1 σχόλιο: