Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Η δύναμη στο έμβολο

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα ντεπόζιτο σχήματος κύβου με πλευρά h=0,5m στο οποίο έχουν o καθένας στην κάτω και πάνω βάση του αντίστοιχα. Οι σωλήνες φέρουν εφαρμοστά έμβολα με εμβαδά Α1 και Α2 τα οποία μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές στους σωλήνες.
προσαρμοστεί δύο σωλήνες μεγάλου μήκους
Γεμίζουμε με νερό το ντεπόζιτο και το σύστημα ισορροπεί ασκώντας μία δύναμη μέτρου F  στο έμβολο Α1, ενώ το έμβολο Α2 ισορροπεί χωρίς την άσκηση κάποιας δύναμης από εμάς. Αν το εμβαδό του εμβόλου Α1=4cm2 και τα εμβαδά των δύο εμβόλων συνδέονται με τη σχέση Α1 = 2Α2
Αi) Να βρείτε το μέτρο της δύναμης F.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου