Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Όταν δεν έχουμε «μια στιγμούλα», αλλά δύο!

 
Μια ομογενής ράβδος ΑΒ συγκρατείται στη θέση (α), δεμένη στο μέσον της Μ με αβαρές νήμα ΜΟ (1ο ενδεχόμενο) ή καρφωμένη (πακτωμένη) σταθερά με αβαρή ράβδο ΜΟ, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από το άκρο της Ο (2ο ενδεχόμενο). Σε μια στιγμή αφήνουμε ελεύθερη τη ράβδο και μετά από λίγο περνά από τη θέση (β), όπου γίνεται οριζόντια.
Να χαρακτηρισθούν ως σωστές ή λανθασμένες οι παρακάτω προτάσεις, δίνοντας τις κατάλληλες δικαιολογήσεις:
i) Η κίνηση της ράβδου δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μεταφορική.
ii) Αν η ράβδος είναι δεμένη με αβαρές νήμα ( 1η περίπτωση), τότε υπεύθυνη για την περιστροφή της ράβδου γύρω από το Ο, είναι η ροπή του βάρους ως προς το σημείο πρόσδεσης Ο.
iii) Η ράβδος του σχήματος έχει προσδεθεί στο άκρο αβαρούς ράβδου ΟΜ (2η περίπτωση) και όχι αβαρούς νήματος.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου