Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Ποιες οι εντάσεις των δύο αγωγών;


Δίνονται δύο ευθύγραμμοι αγωγοί (1) και (2), μεγάλου μήκους, όπου ο πρώτος είναι οριζόντιος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και ο δεύτερος είναι κατακόρυφος, διαρρεόμενος από ρεύμα έντασης Ι2, όπως στο σχήμα.
Θέλουμε να σχεδιάσουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου, που δημιουργεί κάθε αγωγός, στο σημείο Α του οριζοντίου επιπέδου που βρίσκεται ο πρώτος αγωγός. Μας δίνονται τέσσερις εκδοχές:

i) Ποιο από τα παραπάνω σχήματα δείχνει σωστά τις δύο (συνιστώσες) εντάσεις, όπου Β1 η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο οριζόντιος και Β2 η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο κατακόρυφος αγωγός;
ii) Να σχεδιάστε πάνω στο σωστό σχήμα την (συνολική) ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείου Α.
iii) Αν δούμε το παραπάνω σύστημα «από πάνω» θα πάρουμε το διπλανό σχήμα. Να σχεδιάσετε τις συνιστώσες της έντασης Β1 και Β2 που οφείλονται στους δύο αγωγούς, στο σημείο Α.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου