Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

Η ράβδος πέφτει κατακόρυφα

 
Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΒ, μήκους 4m, πέφτει κατακόρυφα και σε μια στιγμή σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ (ημθ=0,6), ενώ το άκρο της Α έχει ταχύτητα όπως στο σχήμα, με κατεύθυνση προς το άκρο Β και μέτρου υΑ=3m/s.
i)  Να βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου μάζας Ο της ράβδου καθώς και η γωνιακή της ταχύτητα.
ii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του μέσου Μ  της ΟΒ.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου