Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Γιατί το «να κόβεις δρόμο» είναι καλό και για επιταχύνσεις…

Η ανάρτηση απευθύνεται μόνο σε καθηγητές και είναι συνέχεια μιας παλιότερης:
Περιέχει λίγη θεωρία και μια εφαρμογή:

Εφαρμογή:
Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος ακτίνας R=1m, κινείται  σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση κατάλληλης δύναμης F. Κάποια στιγμή που ο δίσκος έχει γωνιακή ταχύτητα ω=1rad/s και γωνιακή επιτάχυνση αγων=3rad/s2, διανύσματα κατακόρυφης διεύθυνσης με φορά προς τα πάνω, το σημείο Α στο άκρο μιας ακτίνας στη διεύθυνση x, έχει επιτάχυνση μέτρου αΑ=5m/s2 η οποία σχηματίζει γωνία θ (ημθ=0,6) με την ακτίνα, όπως στο σχήμα.
Να υπολογιστούν:
1) Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ του δίσκου
2) Η επιτάχυνση του αντιδιαμετρικού σημείου Β του δίσκου.

Διαβάστε τη συνέχεια…
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου