Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Πλάγια κρούση όμοιων σφαιρών, ίσης μάζας, που κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις, με ίσες ταχύτητες

Οι όμοιες σφαίρες του σχήματος, κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις με ίσες κατά μέτρο ταχύτητες, χωρίς να περιστρέφονται, και συγκρούονται ελαστικά. Οι ταχύτητες των σφαιρών, τη στιγμή της κρούσης σχηματίζουν με τη διάκεντρο ίσες γωνίες θ.  Μετά την κρούση τους οι ταχύτητές τους θα είναι:                                                            
1. παράλληλες και ίσου μέτρου με πριν την κρούση
2. κάθετες στις αρχικές διευθύνσεις τους και ίσου μέτρου με πριν την κρούση
3. κάθετες στη διάκεντρο τη στιγμή της κρούσης και ίσου μέτρου με πριν την κρούση
Επιλέξτε τη σωστή και αιτιολογείστε την απάντησή σας.

1 σχόλιο: