Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

54. ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Το κύκλωμα  RLC του σχήματος όταν τροφοδοτείται από μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης V1(t) τότε το φορτίο του πυκνωτή μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση,
q1=10-3ημ1000t ενώ όταν τροφοδοτείται από μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης V2(t) τότε το φορτίο του πυκνωτή μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση,  q2=10-3ημ(1000t+π/3)  (S.I). Αν συνδέσουμε σε σειρά τις δυο πηγές V1 και V2 ώστε το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή να πραγματοποιεί ταυτόχρονα τις δυο εξαναγκασμένες ταλαντώσεις , τότε  ποια είναι η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή στο κύκλωμα;

Συνοπτική λύση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου