Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Και αν αλλάζει η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.


Σώμα μάζας Μ=1Κg είναι φορτισμένο με φορτίο Q=1mC και είναι κρεμασμένο από ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=100π2Ν/m και ισορροπεί κατακόρυφα. Την στιγμή t=0 δημιουργούμε ένα κατακόρυφο  ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με θετική φορά προς τα κάτω και μορφή που δίνεται από το παρακάτω σχήμα

Α)Να εξηγηθεί η κίνηση του σώματος
Β)Να γίνει  η γραφική παράσταση της δύναμης του ελατηρίου σε συνάρτηση με το χρόνο
Γ)Ποια η συνολική ενέργεια που πήρε ο ταλαντωτής από το ηλεκτρικό πεδίο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου