Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων με … «ρυθμιζόμενη» αρχική φάση

 

Τα τρία στοιχεία του πιο πάνω κυκλώματος είναι ιδανικά, ο διακόπτης ανοικτός και ο πυκνωτής αφόρτιστος. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε τον διακόπτη.
1.   Να βρείτε τις συναρτήσεις q(t) και i(t), του φορτίου του πυκνωτή και του ρεύματος στο πηνίο  αντίστοιχα.
2.      Tί θα συμβεί αν κάποια στιγμή ανοίξουμε πάλι τον διακόπτη;
3.    Έστω ότι ανοίγουμε το διακόπτη τη στιγμή t=30msec. Θεωρώντας τη στιγμή αυτή ως νέα αρχή του χρόνου (t΄=0) να βρείτε τις νέες χρονικές συναρτήσεις q(t΄) και i(t΄). Να θεωρήσετε την αρχική φορά του ρεύματος στο πηνίο ως θετική.
Δίνονται:   Ε=6V      L=300mH      C=1000μF .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου