Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Θα μετακινηθεί το σώμα μετά την κρούση;


Ένα βλήμα μάζας 0,1kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ=60m/s και  σφηνώνεται σε σώμα Α, μάζας m=0,9kg, το οποίο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=400Ν/m, όπως στο σχήμα. 


Στο άλλο άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο δεύτερο σώμα Β, μάζας Μ= 20kg, το οποίο παρουσιάζει με το επίπεδο  συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,8. 
i)  Να βρεθεί η μέγιστη τιμή της δύναμης τριβής που ασκείται στο σώμα Β.
ii) Θεωρώντας την κρούση στιγμιαία και t=0 τη στιγμή της κρούσης, να κάνετε τη γραφική παράσταση της τριβής που ασκείται στο σώμα Β, σε συνάρτηση με το χρόνο, λαμβάνοντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική.
iii) Ποια μπορεί να είναι η μέγιστη τιμή της ταχύτητας του βλήματος, ώστε να μην προκληθεί μετακίνηση του σώματος Β;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου