Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Δυο ταλαντώσεις χρονικά διαφέρουσεςΤα σώματα Σ1 , Σ2 του σχήματος , έχουν μάζες m 1 = 1kg , m 2 = 4kg αντίστοιχα και ηρεμούν σε ισορροπία πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τα σώματα αυτά , είναι δεμένα στα άκρα δυο οριζόντιων ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k 1 = k 2 =100 N/m και παράλληλους άξονες, που βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος. Τα άλλα άκρα των ελατηρίων είναι ακλόνητα. Μετατοπίζουμε τα σώματα κατά μήκος της διεύθυνσης των ελατηρίων , προς την ίδια κατεύθυνση κατά d = 0,2 m , και την χρονική στιγμή t = 0, αφήνουμε ελεύθερο το Σ1.
Να βρείτε και να παραστείσετε γραφικά στο ίδιο σύστημα αξόνων τις εξισώσεις απομάκρυνσης – χρόνου για τις ταλαντώσεις των δυο σωμάτων, αν το σώμα Σ2 αφήνετε ελεύθερο τη χρονική στιγμή που το Σ1 :
α. περνά για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του
β. σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά
γ. επιστρέφει στη θέση x = +Α για τρίτη φορά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου