Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Το σώμα πέφτει σε δύο ελατήρια


Δύο οριζόντια ελατήρια έχουν σταθερές Κ1=100Ν/m και Κ2=300Ν/m και έχουν φυσικό μήκος ℓ1=1m και ℓ2=0,8m. Το ένα ελατήριο βρίσκεται μέσα στο άλλο και το ένα άκρο τους είναι στερεωμένο σε ακλόνητο τοίχωμα. Ένα σώμα μάζας m=4Kg κινείται με σταθερή ταχύτητα u=2m/s πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με κατεύθυνση προς τα δύο ελατήρια. Τη στιγμή t=0 το σώμα ακουμπά το πρώτο ελατήριο και συνδέεται με αυτό χωρίς απώλεια ενέργειας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και μετά από λίγο μόλις το σώμα ακουμπήσει και το δεύτερο ελατήριο.
Nα βρεθούν:
i)     Ποια χρονική στιγμή το σώμα θα ακουμπήσει το δεύτερο ελατήριο;
ii)    Αν το σύστημα θα εκτελέσει  γ.α.τ. και  αν εκτελεί  γ.α.τ. , να βρεθεί η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσή του συστήματος
iii)  To πλάτος της τελικής ταλάντωσης που θα εκτελέσει το  σώμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου