Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ταχύτητες κατά την ελαστική κρούση.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α μάζας m1 =0,2kg με ταχύτητα υ1=6m/s και συγκρούεται  κεντρικά και ελαστικά με δεύτερο σώμα Β μάζας m2=0,4kg. Μετά την κρούση το Α σώμα έχει ταχύτητα ίδιου μέτρου, αλλά αντίθετης φοράς.

i)    Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα του σώματος Β.
ii)  Ποια η μεταβολή της ορμής του Α σώματος που οφείλεται στην κρούση;
iii) Για τη στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητα του  σώματος Α:
 α)  Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Β.
 β)  Πόση είναι η δυναμική ενέργεια λόγω παραμόρφωσης των δύο σωμάτων;
iv) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης που δέχτηκε το σώμα Β στη διάρκεια της κρούσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου