Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Είναι ελαστική η κρούση;

Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m1=0,95kg και m2=2kg, όπου το Β είναι δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=10Ν/m, το οποίο έχει το φυσικό του μήκος. Τα σώματα παρουσιάζουν με το επίπεδο συντελεστή τριβής μ=0,5 και η απόσταση μεταξύ τους είναι d=2m. Σε μια στιγμή ένα βλήμα μάζας m=50g το οποίο κινείται οριζόντια πάνω στην ευθεία που συμπίπτει με τον άξονα του ελατηρίου, με ταχύτητα υ=120m/s σφηνώνεται στο σώμα Α.
i)    Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Α μετά την κρούση.
ii)   Με ποια ταχύτητα το Α σώμα φτάνει στο σώμα Β;
iii)  Αν τελικά το σώμα Α, μετά τη δεύτερη κρούση, σταματήσει αφού μετακινηθεί κατά 10cm προς τα αριστερά, να εξετασθεί αν η κρούση μεταξύ των σωμάτων Α και Β ήταν ελαστική και να υπολογιστεί η τελική απόσταση μεταξύ των σωμάτων, μετά την ακινητοποίησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου