Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Ελαστική κρούση και ορμές.

ΘΕΜΑ 2ο

Μια μικρή σφαίρα Α κινείται έχοντας ορμή Ρ1 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β. Μετά την κρούση η Β σφαίρα έχει ορμή 1,5Ρ1
i)  Ο λόγος των μαζών των δύο σφαιρών m1/m2 είναι ίσος με:
α) 1/3           β)  ½            γ) 1              δ) 3/2
ii) Η μεταβολή της ορμής της Α σφαίρας είναι ίση με:
α)  -Ρ1           β) -1,5Ρ1         γ) 0              δ) 1,5Ρ1.
iii) Η ταχύτητα με την οποία απομακρύνονται οι δυο σφαίρες μετά την κρούση είναι ίση με:
α) 1/3 υ1         β)  ½ υ1        γ)  υ1           δ)  1,5 υ1
όπου υ1 η αρχική ταχύτητα της Α σφαίρας.
Αλλά και σε Word

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου