Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΘΕΜΑ 2 ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΝΗΜΑ


i) Ομογενής ράβδος βάρους κρέμεται οριζόντια από δύο νήματα ίδιου μήκους που είναι δεμένα στ’ άκρα της Α, Γ. Το νήμα στο άκρο Α ασκεί δύναμη μέτρου Τ1και το νήμα στο άκρο Γ δύναμη μέτρου Τ. Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει:
α) Τ1=W/3 , T2=2W/3  β) T1=2W/3 , Τ2=W/3 γ) Τ12=W/2
Επιλέξτε και δικαιολογείστε
ii) Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα στο άκρο Α. Η τάση του νήματος στο Γ, αμέσως μόλις κοπεί το νήμα, είναι ίση με:
α) Τ= W   β) T=W/2    γ) T=W/4
Επιλέξτε και δικαιολογείστε
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος σε αυτή: Icm =1/12 ML2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου