Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ένα ωριαίο διαγώνισμα στα κύματα.

Β) Δίνονται δύο στιγμιότυπα ενός στάσιμου κύματος που απέχουν χρονικά κατά Τ/4. Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί;

i) Στο στιγμιότυπο (1) η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Β είναι μηδενική.

ii) Το σημείο Γ βρίσκεται στη θέση x= λ/2 και στο στιγμιότυπο (2) έχει ταχύτητα με φορά προς τα πάνω και μέτρο 2πΑf, όπου f η συχνότητα και λ το μήκος κύματος των κυμάτων, από τη συμβολή των οποίων προέκυψε το στάσιμο κύμα.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου